Time Out Plek Oldebroek

Iedereen kent momenten waarop het even niet meer gaat. Maar wat als spanningen thuis of op je woongroep te hoog oplopen, er een crisis dreigt of je het gevoel hebt overbelast te raken? Thuis hoort een plek te zijn waar je tot rust komt en waar je je veilig voelt. Als die rust en veiligheid er niet meer zijn, kan de Time Out Plek Oldebroek (TOP) uitkomst bieden.

Wat is Time Out Plek Oldebroek?

Time Out Plek (TOP) Oldebroek is een veilige en rustige woning voor (kwetsbare) mensen uit de gemeente Oldebroek die tijdelijk (twee tot vier weken) en acuut andere huisvesting nodig hebben in een noodsituatie.


Wat is het doel van TOP Oldebroek?

Het doel van TOP Oldebroek is om inwoners uit de gemeente Oldebroek in een onhoudbare situatie te helpen door hen tijdelijk te laten wonen op een rustige en veilige plek. In de eigen vertrouwde Oldebroekse omgeving kunnen ze zo even tot rust komen en bijtanken. Door deze tijdelijke woonplek wil TOP Oldebroek voorkomen dat de (thuis) situatie onhoudbaar wordt of escaleert. Zo kan TOP intensieve zorg voorkomen en meehelpen dat inwoners in Oldebroek zo veel mogelijk zichzelf kunnen redden en deel blijven nemen aan de maatschappij.

Voor wie is TOP Oldebroek bedoeld?

TOP Oldebroek is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Oldebroek, ongeacht religieuze overtuiging, ras, of geslacht. Iedereen die zelfstandig kan wonen mag gebruik maken van de TOP Oldebroek woning. Er moet wel sprake zijn van een acute noodsituatie of crisis, waardoor een tijdelijk onderkomen noodzakelijk is.

Denk bij nood of crisis bijvoorbeeld aan:

  • (dreigende) dakloosheid of acute huisvestingsproblematiek;
  • een situatie waar sprake is van overbelasting;
  • gezinsproblematiek (relatie partner / puber / huiselijk geweld);
  • crisis binnen een woongroep;
  • wachtlijstproblemen (bijvoorbeeld bij intramurale woonvoorziening).

Verhalen uit de praktijk

…. Bij Sociaal Team meldt een inwoner zich die aangeeft het even ‘niet meer te trekken’. De medewerker van het Sociaal Team spreekt inhoudelijk de situatie met deze persoon door. Via www.topoldebroek.nl kan de beschikbaarheid van TOP Oldebroek worden bekeken. Als deze vrij is kan de TOP woning worden geboekt en gebruik van worden gemaakt. Zo kan de inwoner even een paar weken op adem komen in de Time Out Plek Oldebroek.

…. In de sport kantine praat een trainer met één van zijn pupillen. Plotseling begint de jonge twintiger te huilen en blijkt hij thuis grote problemen te hebben met zijn ouders. De trainer heeft van TOP gehoord en informeert naar de mogelijkheden. Na een gesprek met één van de partners van TOP mag de jongen direct naar de TOP woning. Daar kan hij afstand nemen van de thuissituatie en tot zichzelf komen. Tijdens deze weken wordt professionele hulp aangevraagd waar de jongen en zijn ouders na thuiskomst mee kunnen beginnen.

…. Een diaken van de kerk is bij een gezin op bezoek en merkt dat er een heel geladen en onprettige sfeer is. Al gauw blijkt dat het helemaal niet goed zit in de relatie. De vrouw geeft aan dat ze nú weg moet en .. met de kinderen. Ze is bang dat het anders mis gaat. De diaken heeft van de TOP Oldebroek plek gehoord. Hij kijkt op internet en ziet op de website www.topoldebroek.nl welke organisatie hij kan benaderen. Hij kent één van de genoemde partners en belt deze voor een afspraak. De volgende dag kan de vrouw op gesprek komen en blijkt de TOP woning beschikbaar. Ze heeft ze in haar eigen gemeente een veilige plek ook voor haar kinderen om over het vervolg na te denken en stappen te ondernemen.

…. Het was absoluut niet de bedoeling, maar toch was het gebeurd.  Hij sprak uit wat hij had gedaan en na het verdriet en de pijn moest hij ook direct zijn huis uit. Plotseling geen dak meer boven je hoofd! Waar moet je slapen? Zijn buurman kent de Time Out Plek in Oldebroek en regelt een gesprek. De volgende dag heeft hij een dak boven zijn hoofd, gewoon in Oldebroek! Hier krijgt hij tijd om te zoeken naar een definitieve oplossing. Ondertussen slaapt hij elke nacht in een warm bed!

De Partners van TOP Oldebroek

Vrienden van TOP Oldebroek

Heeft u vragen of wilt u graag gebruik maken van de TOP woning in Oldebroek?

Weet u iemand waarvan u denkt dat hij of zij een Time Out Plek nodig heeft? Ziet u zelf geen mogelijkheden meer en moet u weg uit de (thuis)situatie? Neem contact op met één van de onderstaande TOP Oldebroek partners. Zij gaan met u het persoonlijke gesprek aan en kunnen dan direct aangeven of de TOP woning voor u beschikbaar is. Als de TOP woning beschikbaar is regelen zij ook direct de toegang en plaatsing. Ook voor alle overige vragen kunt u contact opnemen van één van onderstaande TOP Oldebroek partners.

Sociaal Team | 0525-63 83 33 | sociaalteam@oldebroek.nl | www.Oldebroek.nl

EBC Zorg | 0525-637 230 | info@ebczorg.nl | www.ebczorg.nl

Interaktcontour | 0341-255 777 | info@interaktcontour.nl | www.interaktcontour.nl

Philadelphia | 033-7602000 | info@philadelphia.nl | www.philadelphia.nl